MertChem

Please visit for more information; www.mertchem.com

Our quality policy in Turkish;

Kalite Politikası

  • Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde belgelenmesi ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak.
  • Verimlilik esasına dayalı olarak sürekli iyileştirmeyi sürdürebilir hale getirmek.
  • Müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve aranan firma olmak.
  • Tüm çalışanlarda kalite bilincini oluşturmak.
  • Tedarikçi ve müşterilerimizle kurumsal iletişimde teknolojik imkanları kullanarak hızlı ve etkin çalışma sistemi oluşturmaktadır.
  • Şirket kalite ve hedef programlarını oluşturarak gözden geçirmek, düzeltici ve önleyici faaliyetlerle kontrol altına almak.